Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE nr.   din  data           

Societatea Comerciala  MIKA travel & tour SRL,cu sediul în Ploiesti, strada Basarabilor, nr. 11, bl K2, cod inregistrare   fiscala 29775358, nr inregsistrare Registrul Comertului J29/ 244/ 2012, telefon 0740 021 651,titulara a Licentei de turism nr. 6369,   reprezentata de catre Stanciu Mihaela, in calitate de Director General, denumita în continuare Agentie,   si Turistul/reprezentantul turistului,  DOMNUL/ DOAMNA adresa   CNP  CI0telefon 0,au convenit la încheierea prezentului contract.  I.  Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice comandate.   II.  Pretul contractului este0.00LEIsi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.  Plata finala de  LEI se va face pana la data de    servicii turisti locuri    0  00  0  0  00   in0    0-ian.-00-0-ian.-00total valoare : 0.00LEI  III. Drepturile si obligatiile Agentiei  1. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze   turistul cu cel putin 15 zile înainte de data plecarii.        2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca   urmare a variatiilor costurilor de transport ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în  porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.  3. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute în contract nu este  realizata sa Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:  a)  sa ofere turistului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv   serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;           b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre suma serviciile achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure   fara costuri suplimentare transportul retur al turistului de la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea  pentru serviciile neprestate;.            4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract cu exceptia urmatoarelor cazuri:  a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;  b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor împrejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii  de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).  5. Agentia are obligatia sa furnizeze în scris turistului, înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:   a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de  transport incluse în contract;            b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa  acesteia, un numar de apel de urgenta care sa îi permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;   c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu   responsabilul de la locul cazarii copilului.  IV. Drepturile si obligatiile turistului           1. În cazul în care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane  care  îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin   5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si încheie un alt contract  cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca  exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.    2. In cazul sejururilor de odihna si/sau tratament turistul are obligatia sa respecte  programul de acordare a serviciilor in Romania,   respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00a zilei de intrare si se termina la ora 12 a zilei inscrise pe voucher ori  pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 14,00    in mod solitar la plata a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora  12,00 a  zilei de iesire inscrise pe bilet.   3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la   rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.         4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la cap. III pct. 1,   hotararea sa de a opta pentru:            a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau        b) acceptarea noilor conditii ale contractului.  4.2.  În cazul în care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:  a)  sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;  b)  sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;  c)  sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.             tiparit08 May 2020pag.  1/2   

                                                               4.3.  În toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor   contractului initial,cu exceptia cazurilor în care:         a)  anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract/ oferta iar Agentia a informat în scris   turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;      b)  anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror  consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz  în care   responsabilitatea revine companiei aeriene);          c)  anularea s-a facut din vina turistului.          5. Turistul are dreptul sa rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este   obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.  Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structura camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea   contractului,cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si încheierea unui nou contract.   6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a   putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.      7.  Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat   in vedere acordarii serviciilor turistice.           V. Renuntari, penalizari, despagubiri           1. În cazul în care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract el datoreaza    Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:  a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data plecarii;  b) 75% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 45-30 de zile calendaristice înainte de data plecarii  c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 30 zile înainte de plecare sau pentru   neprezentarea la program.   d) pentru rezervarile cu EB/SPO se penalizeaza 100% din pretul pachetului de servicii, daca se anuleaza/renunta/neprezentare   ( no show). Nu se permit modificari nume/perioada. Nu se returneaza avans/sumele achitate.  2 Pentru pachetele turistice cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare   consemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.  3. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate  taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.   4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii turistice, refuza sa se mai întoarca  în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate  aceste cheltuieli.              5.Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de   plecare, dacanu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera.6. Turistul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la Agentia la care  a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.    7. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.   VI. Reclamatii  1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris clar   si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va   transmite prompt atat Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).   2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu   este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris în termen de maximum   2 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului   despagubirile care i se cuvin.  VII. Asigurari - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el în cazul  insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asig. OMNIASIG  VEINA INSURANCE GRUP Bucuresti, str. Aleea Alexandru, nr. 51 , sector 1, tel. 021 405 74 20 , fax.021 3114490, www.omniasig.ro, Polita searia I, nr. 51277valabila pana la data 13.11.2020  Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de   asistentacare sa acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje. VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:    a) programul turistic  în cazul actiunilor turistice.  b) documentele de calatorie eliberate în vederea acordarii serviciilor turistice  IX. Dispozitii finale  1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea  prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu   modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.     3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris daca turistul este informat despre aceasta si daca   documentulcontine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si   completarile ulterioaare.                 Agentia,                                               Turist        Denumirea SC MIKA travel & tour SRL             DOMNUL/ DOAMNA      Reprezentantul Stanciu Mihaela Semnatura si stampila .......................................      semnatura        …………………………………..          tiparit08 May 2020pag.  2/2  ;